Conference Venue


1570698095961537.jpg 1570698134996180.jpg


Academic lecture hall, GuangZhou University

Address: 230 Wai Huan Xi Road,Guangzhou Higher Education Mega Center,Guangzhou 510006, P.R.China


1570698304985178.png


Direction:

*Guangzhou New Baiyun International Airport:56km, 65min;

*Guangzhou South Railway Station:28km, 40min;

*Guangzhou East Railway Station:22km, 35min;

*Guangzhou Railway Station :28km, 40min;

*Downtown:25km, 40min.